Parotěsné fólie

Parotěsné fólie (parozábrany) se primárně používají jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par do konstrukce, tím přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace. Tvoří tak parotěsnou a vzduchotěsnou vrstvu z interiéru (zevnitř interiéru do tepelné izolace).

 Způsob spojování

Postupně se pokládají fóliové pásy, jejichž velikost závisí na směru pokládky - 15 cm při paralelním pokládání a 20 cm při pokládání kolmo na krokve. Fólie by měla být k krávě připevněna sponkami a překrývající se pruhy by měly být pevně spojeny s oboustrannou páskou typu Foliarex.

 

Záznamy nebyly nalezeny...